Syndrón „obete“ – Kto je vlastne obeť?

Súčasťou lásky k sebe je vystúpenie z role „obete“. Mnohí z nás si myslia, že nemajú mentalitu obete, ale v skutočnosti ju majú. Povaha obete sa môže prejavovať v najrôznejších extrémoch. Napríklad, ak máme nejaký fyzický hendikep alebo sa ľutujeme kvôli nejakej udalosti, ktorú nemôžeme zmeniť a kvôli ktorej sa teraz cítime neschopní. Alebo napríklad …