Kontakt

0915 850 066
info@animacentrum.sk

Šoltésovej 13, Košice

Mária Šáriová
AnimaCentrum s.r.o.
sídlo: Fejova 5, 040 01, Košice
IČO: 50333101
DIČ: 2120278732

spoločnosť nie je platcom DPH
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. : 39166/V
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, info@soi.sk