Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez internetový obchod na stránkach www.animacentrum.sk

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový nákup na stránkach www.animacentrum.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia iba pre nákup na webstránke internetového obchodu www.animacentrum.sk (ďalej iba „elektronickýobchod“), ktorý prevádzkuje spoločnosť AnimaCentrum s.r.o., so sídlom Fejova 5, 040 01 Košice, IČO: 50333101, DIČ: 2120278732, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. : 39166/V, (ďalej len „predávajúci“).

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku tovaru stanovené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. CENA TOVARU A ZMENA SORTIMENTU

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tovarov v sortimente. Pri ručne vyrábaných tovaroch (všetky druhy terapeutických sviečok) môže dochádzať k odchýlkam vo farbe. Táto odchýlka nie je dôvodom k reklamácii. Ceny sú uvedené bez DPH. Spoločnosť AnimaCentrum s.r.o. nie je platcom DPH.

3. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Predmetom nákupu je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi záväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, bude „elektronický obchod“ objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať a to nasledovne:

  • kupujúcemu bude zaslaná emailom informácia o zmene ceny alebo dodávaného sortimentu spolu so žiadosťou o odsúhlasenie zmien v záväznej objednávke.
  • kupujúci má právo zrušiť objednávku pokiaľ by mu zmena ceny, termínu dodávky alebo sortimentu nevyhovovala.
  • ak kupujúci súhlasí s plnením záväznej objednávky aj na viac zásielok účtuje sa poštovné a balné len raz.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku je možné zrušiť do 24 hodín telefonicky alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a číslo objednávky.

5. VRÁTENIE TOVARU

Tovar môže zákazník podľa zákona o internetovom predaji vrátiť do 30. dní. Tovar musí byťnepoškodený, kompletný bez známok používania a v pôvodnom obale. Tovar zákazník zasiela na adresu predajcu: AnimaCentrum s.r.o., Fejova 5, 040 01 Košice na vlastné náklady. Informácie o zámere vrátiť tovar je potrebné zaslať emailom na adresu animacentrumke@gmail.com. Po skontrolovaní obsahu a stavu vráteného tovaru bude hodnota tovaru zaslaná späť na účet kupujúceho.

6. VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačízaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

7. PLATBA

Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť bezhotovostne Priamym prevodom na účet AnimaCentrum, s.r.o. v Tatrabanke, č.ú. SK8211000000002948023222 bezplatne alebo Dobierkou pri preberaní tovaru v hodnote 1,80 eur.

8. BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo prostredníctvom Zasielkovna.sk . Cena poštovného je pri využití služieb Slovenskej pošty, a.s. 4,50 eurá pri platbe vopred. Cena poštovného pri využití Zásielkovna.sk sú 4,00 eurá pri platbe vopred. Cena poštovného pri zaslaní Kuriérom na adresu je 6,00 eur.  Pre objednávky tovaru zasielaného do Českej republiky prostredníctvom Zasielkovna.sk  je cena poštovného a balného 6,00 eur po uhradení ceny objednávky na účet predávajúceho.

9. DODACIA LEHOTA

a) Dodacia lehota tovarov sú 3-4 pracovné dni.
b) Pokiaľ tovar nie je na sklade dodacia lehota môže byť maximálne 15 dní – o predpokladanom dodacom termíne bude kupujúci informovaný písomne emailom
c) Predávajúci má právo vybaviť objednávku aj čiastoč V tomto prípade sa účtuje poštovné a balné iba pri prvom doručení čiastočného vybavenia objednávky.

10. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie sa vyriešia individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na vady:

a) nesprávnym použitím výrobku
b) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

Reklamačný formulár na stiahnutie

Zákony a predpisy:

  • zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  • zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.