Prenatálne terapie

Čo je metamorfná technika?

Metamorfná technika alebo "motýlia masáž" predstavuje veľmi  jemný dotyk na chodidlách, na rukách a na hlave. Nazýva sa aj "prenatálna terapia", pretože oblasti, ktoré sú stimulované predstavujú jednotlivé obdobia nášho prenatálneho vývoja.

Nepríjemné pocity, ktoré uviaznu v podvedomí dieťaťa sa postupne vynárajú počas života a spôsobujú problémy ako sú fóbie, strachy, závislosti, neschopnosť komunikovať s okolím, nezhody s rodičmi, s partnerom, deťmi.... problémy s otehotnením, obezitou, anorexiou - všeobecne poruchy stravovania.

Ako prebieha?

Jemným dotykom sa "stimulujú" problematické miesta, kde "uviazla" spomienka - všetko, čo dieťa v brušku pociťuje ako stres, šok, strach alebo odmietanie zo strany rodičov.

Začína sa na nohách, ktoré predstavujú rodičov, potom na rukách  predstavujúce našu prácu (u detí školu) a talenty a nakoniec na hlave, kde sa upokoja emócie a uzavrie terapia.

Dotykom sa postupne uvoľnia blokády v podvedomí, ktoré tú ktorú reakciu ovplyvňujú, spúšťajú. Čím sa uvoľní podvedomý strach a "presvetlí" sa daný moment.

 

Pôrod nie je ten najťažší zážitok...

Pôrod sa považuje za najväčší "šok" pre dieťa. Nie je to však ten naťažší moment. Z pohľadu tejto techniky je veľmi dôležité "prijatie" dieťaťa zo strany matky a otca.

Problémy s dýchaním, prehĺtaním, niektoré fóbie (problémy s malými uzavretými priestormi), spôsob akým reagujeme v silnej stresovej situácii (paralýza, mdloby, krik, agresivita...) majú pôvod práve v komplikáciách priamo pri pôrode. Ako spracoval rodič pôrod ako taký, ako ho prežíval.

Práve tieto pocity (strachy) rodičov dieťa silne prežíva, ale nechápe v danom momente ich pôvod ani súvislosti.

Je čas uvoľniť "rodové programy".

To, čo ma najviac zaujalo, keď som čítala o tejto technike a fascinuje ma stále je aké možnosti a dosah na klienta a jeho rodinu, či vzťahy má.

Všetko, čo sa podarí pochopiť a vyrovnať mne - nebudú musieť riešiť moje deti!

Každé sedenie je iné. Zakaždým sa vynoria iné príbehy a pocity, ktoré rozpletú klbko emócií, ktoré nám v živote spôsobuje problém. Počet sedení nie je presne daný. Záleží na zložitosti problémov, či ochote klienta nájsť odpovede. Odporúčam však absolvovať aspoň tri terapie. S každou ďalšou je možné nájsť odpovede na mnohé rodové programy.

 

Ako dlho trvá terapia a ako sa objednať?

Metamorfná terapia trvá 90 - 120 minút. Objednať sa môžte telefonicky, mailom alebo cez kontaktný formulár.