R. Saint John – Metamorfóza – Motýlia masáž – jej história a význam.

Čo je to metamorfóza?

Robert St John metamorfóza
Robert St John

Robert Saint John Metamorfózu, pôvodne označoval ako „prenatálna terapia“, keďže jeho práca súvisela s obdobím tehotenstva, ktoré sa tiež nazýva prenatálne.

Prenatálnu terapiu“ premenoval na Metamorfózu, pretože si uvedomil, že jeho práca nie je len terapiou – je premenou – metamorfózou starých vzorcov správania a podvedomých rakcií v našom živote.

Metamorfóza neuzdravuje, praktizujúci je iba katalyzátor pre premeny emocionálnych blokov pochádzajúcich práve z prenatálneho obdobia.

Odborníci na metamorfózu pracujú s jemným dotykom na reflexných bodoch chodidiel, rúk a hlavy, čo umožňuje človeku stať sa vlastným liečiteľom.

 

Prečo Robert Saint John nazval svoju prácu Metamorfóza?

 

„Aby ste pochopili skutočnú podstatu metamorfózy, musíte pochopiť, čo znamená transformácia“ Robert Saint John.

Mnoho vecí prechádza premenou: húsenica sa na motýľa transformuje, mení svoju formu. No je to stále ten istý motýľ a prináša si so sebou celú svoju minulosť. Keď sa z nej stane motýľ, nič nezmení – len jej tvar. Toto nie je metamorfóza – to je premena. Metamorfóza mení celú osobnosť vyčistením minulých blokád, čo umožňuje človeku stať sa niekým, kým nikdy predtým nebol.

Robert St. John zaznamenal, že po sedeniach mnoho klientov zmenilo kariéru a vzťahy. „Niekedy si človek ani neuvedomil, že sa to deje, ale iní videli zmenu v nich, keď došlo k ich premene.“

 

Čo všetko „dedíme“ od svojich predkov?

 

Práca Roberta Saint Johna učí, že pri počatí dedíme črty, ktoré spôsobujú emocionálne bloky, ktoré sú príčinou problémov počas celého nášho života.

Bol v predstihu pred svojou dobou a štúdie posledných rokov potvrdzujú, že zdedíme vlastnosti našich rodičov. Všetky naše budúce vzorce stresu sú obsiahnuté v prvej bunke a jej vývoji v prenatálnom období.

Od počatia sme v podstate všetko, čím sme a neskôr v živote budeme.

Všetci si nesieme svoje črty a vzorce stresu zdedené pri počatí do svojho budúceho života, čo nám bráni žiť svoj život naplno, bez akýchkoľvek nežiadúcich návykov a problémov so správaním.

Ak niekto trpí záchvatmi paniky, nemá sebadôveru, cíti sa nechcený, trpí úzkosťou, má zlé stravovacie návyky, je závislý od drogy alebo alkoholu, prežíva výkyvy nálady a iné nežiadúce zábrany – cíti vnútornú tieseň, spôsobenú zdedenými schémami, s ktorými prišiel do života.

Teraz vieme, že počas tehotenstva si dieťa uvedomuje, čo sa deje mimo maternice. Preto, ak je prostredie dieťaťa neláskavé alebo desivé kedykoľvek počas tehotenstva, emocionálne bloky, ktoré sa vyskytli pri počatí, by mohli zosilnieť. Traumy počas tehotenstva spôsobia, že sa energetické bloky stanú stabilnejšími.

Napríklad osoba môže mať zdedenú tendenciu k nervozite, zostane jej to na celý život. Ak je vystavená prostrediu, ktoré nie je pokojné počas vývoja v lone, bude sa cítiť nervózne – to posilní jej zdedenú nervovú dispozíciu.

 

Ak zdedená vlastnosť človeka je „cítiť sa nechcený“, prenesie pocity „nežiadúceho“ do života a môže mu chýbať pocit vlastnej hodnoty. Dieťa vyzdvihne pocity matky a ďalšie vonkajšie vplyvy, ak sa počas tehotenstva bude cítiť nechcené, posilnia sa tým zdedené vzorce, s ktorými prišlo do života.

 

Tak isto aj obezita či alkoholizmus, ktoré sa vyskytujú v rodine sa prenášajú počas prenatálneho obdobia.

 

Kto môže mať úžitok z metamorfózy?

 

Ľudia vo všetkých oblastiach života môžu mať úžitok z metamorfózy od novorodencov až po starších ľudí. Aplikácia Metamorfnej techniky nie je obmedzená vekom.

Odborníci v oblasti hypnopôrodov, či pôrodné asistentky, považujú za prospešné, ak sa budúce mamičky stretli s metamorfózou ešte počas tehotenstva, čo sa ukázalo ako veľmi užitočné, pretože odstraňuje blokády nastávajúcej matky.

Na to, aby ste mohli naučiť a používať Metamorfózu – Motýliu masáž, nie je potrebná žiadna predošlá kvalifikácia, či skúsenosti s terapiami. Odborníci na metamorfózu môžu zlepšiť životy priateľov a rodiny, svojich klientov, ale predovšetkým, môžu nahliadnuť do našich vzorcov správania a pomôcť nám dosiahnuť náš plný potenciál.

 

Aké je vhodné prostredie pre Motýliu masáž?

 

Pre motýliu masáž nie je potrebné žiadne špeciálne prostredie. Ak dokážete poskytnúť pokojný a relaxačný priestor s tichou hudbou prehrávanou na pozadí, prispeje to k uvoľnenej atmosfére. Klienti zostávajú úplne oblečení len s bosými chodidlami. Klient pociťuje hlbokú relaxáciu, niektorí sú takí uvoľnení, že zaspávajú.