Metamorfná terapia – motýlia masáž – I. časť – Rodičia

Metamorfná masáž je veľmi, veľmi jemná masáž na chodidlách a na rukách. Nazýva sa aj „prenatálna“ masáž, pretože oblasti, ktoré sú stimulované predstavujú jednotlivé obdobiam nášho prenatálneho vývoja.

Jemným dotykom sa „presvetľujú/stimulujú“ problematické miesta, kde „uviazla“ spomienka – všetko, čo dieťa v brušku pociťuje ako stres, šok, strach, odmietanie zo strany rodičov.
Všetky nepríjemné pocity tak uviaznu v podvedomí dieťaťa a postupne sa vynárajú počas života a spôsobujú problémy ako sú fóbie, strachy, závislosti, neschopnosť komunikovať s okolím, nezhody s rodičmi, s partnerom s deťmi…. problémy s otehotnením, obezita, anorexia – všeobecne poruchy stravovania.

Postupuje sa od momentu pôrodu späť k momentu počatia. Pôrod sa považuje za najväčší „šok“ pre dieťa. Z pohľadu tejto techniky je veľmi dôležité „prijatie“ dieťaťa zo strany matky a otca. Ako spracoval rodič pôrod ako taký, ako ho prežíval. Práve tieto pocity (strachy) rodičov dieťa silne prežíva, ale nechápe v danom momente ich pôvod ani súvislosti. Nemenej dôležité sú prvé momenty, pohľady, slová, pocity rodiča voči dieťatku. Či sa na neho tešil alebo dieťa spôsobuje nejaký „problém“. Niektoré problémy s dýchaním, prehĺtaním, niektoré fóbie (problémy s malými uzavretými priestormi), spôsob akým reagujeme v silnej stresovej situácii (paralýza, mdloby, krik, agresivita…) majú pôvod práve v komplikáciách priamo pri pôrode. Tam sa uvoľní podvedomý strach a následne sa „presvetlí“ daný moment.

Smerom „dozadu“ k počatiu sa prechádzajú postupne jednotlivé mesiace tehotenstva, kde sa vynárajú problémy, ktoré riešili rodičia a dieťa ich pociťovalo ako krajne ohrozujúce alebo frustrujúce. Pri masáži sa dostanú tieto pocity z podvedomia do vedomia a uvoľnia tak dookola sa opakujúce konfliktné udalosti v živote.

Je možné postupovať aj ďalej dozadu a to k „dohode dieťaťa s rodičom“ – je to moment a informácia, prečo práve tento rodič je pre dieťa dôležitý. Výber rodiča nie je náhodný. Vynára sa tu informácia, prečo bol práve tento otec alebo táto mama pre dieťa dôležitá.

Ďalej sa postupuje do obdobia predošlých spoločných životov – (nemusia to byť vždy spoločné životy, ale môžu obsahovať dôležitú informáciu, ktorá riadi / ovplyvňuje vzájomný vzťah rodiča a dieťaťa). Informácie, ktoré ovplyvňujú spôsob komunikácie rodiča s dieťaťom. Hlboko podvedomé reakcie na správanie alebo smerovanie dieťaťa…

V ďalšej časti sa budem venovať bodom na rukách, ktoré prenášajú informácie o práci (zamestnaní, obžive..) a tiež kreativite – našej tvorivej stránke.