METAMORFNÁ masáž s prínosom pre prácu DULY a pôrodnej asistentky – prednáška, Košice, 29.01.2020

* Prítomnosť – neprítomnosť otecka pri pôrode (na fyzickej či emočnej úrovni) a jeho vplyv na ďalší psychický vývoj dieťaťa. Dozvieme sa, ako celoživotné zápisy, ktoré vznikajú počas pôrodu ovplyvňujú správanie (reakcie) dieťaťa v stresových situáciách v jeho ďalšom živote. Téma sa týka nás všetkých. Srdečne pozývame na prednášku o motýlej masáži aj všetky budúce …