ČAKRY a terapeutické sviečky – kurz, Košice, 9.11.2019

Čakry sú energetické centrá v tele človeka, ktoré sú už v dnešnej dobe mnohým dobre známe. Ich umiestnenie, ako pracujú a ich fyzické, či psychické prejavy prípadnej disharmónie. No každá čakra predstavuje aj duchovný aspekt bytia človeka, ktorý sa týka našich rodinných vzťahov, morálnych zásad či duchovného rozvoja. Spôsobov ako harmonizovať tieto energetické centrá je …