Sukser menu

downov syndrom

O Prenatánej terapii, Metamorfnej technike a pre koho je vhodná?

Čo je to metamorfóza?

Robert Saint John Metamorfózu, pôvodne označoval ako „prenatálna terapia“, keďže jeho práca súvisela s obdobím tehotenstva, ktoré sa tiež nazýva prenatálne.

„Prenatálnu terapiu“ premenoval na Metamorfózu, pretože si uvedomil, že jeho práca nie je terapiou - je premenou - metamorfózou starých vzorcov správania a podvedomých rakcií v našom živote.

Syndikovať obsah
Podaj dalej