Sukser menu

Biotenzor

Psychotronická diagnostika

Psychotronická pomôcka (kyvadlo, tenzor, virguľka) nám pomáha odhaliť naše skryté schopnosti aj ďalšie možnosti vnímania sveta nielen piatimi zmyslami. S jej pomocou môžeme zviditeľniť a nechať prejaviť svoje vnútorné ja a odhaliť i možnosti svojho podvedomia.

PRINCÍP PRÁCE
Podstatou práce je reakia na bioenergetické žiarenie, ktoré je všade okolo nás. Každý predmet, osoba, zviera, rastlina, minerál vyžaruje určitú zmes žiarenia, ktoré naše telo dokáže snímať. Mozog toto žiarenie vyhodnocuje a posiela pokyny svalom na stiahnutie v podobe mikroimpulzu. Tie začnú pracovať a pohyb sa zviditeľní jemný pohyb psychotronickej pomôcky. Takto si môžeme vyskúšať, akú energiu vyžarujú jednotlivé kryštály, rastliny, zem, ktorej žiarenie vychádza zo zlomov, ale aj náš počítač alebo čokoľvek iné. Môžeme sa opýtať, či je vyžarovanie pozitívne alebo negatívne.
Podstatou je klásť jednoduché a konkrétne otázky a dostať presné odpovede pri plnej koncentrácii vedomia. Pri bioteste by sme sa mali úplne zbaviť myšlienok odvádzajúcich naše myslenie niekam inam. Inak by sme vnímanie skreslili a výber otázky alebo správna odpoveď by neboli také presné.

BIOTEST NA DIAĽKU
S kyvadlom, tenzorom alebo virguľkou si môžeme testovať napríklad vhodnosť potravín, liekov či najvhodnejšieho miesta na spánok. Zisťujeme odpoveď na svoj problém alebo problém osoby, ktorá sedí vedľa nás. Pokročilejší môžu urobiť biotest pre druhú osobu z jej písma, pramienka vlasov alebo nejakej osobnej veci. Skutočne pokročilí to môžu vyskúšať aj na diaľku. Stačí, keď si osobu veľmi dobre predstavíme a vieme, čo chce dotyčná osoba zistiť. Myslíme na ňu a spýtame sa, čo je pre danú osobu najlepšie? Všetko záleží na tom, do akej miery sa dokážeme pri výbere sústrediť. Dokonca môžeme vyhľadať oslabené miesto na tele. A ak dobre poznáme anatómiu človeka, dokážeme určiť oblasť, ktorá má najväčšie vyžarovanie. Práve zvýšeným vyžarovaním, ktoré ounačuje oslabenie a poruchy orgánov, opotrebované kĺby, miesta, kde sú infekty, implantáty a podobne.
Po každom bioteste na cudzom človeku si opláchnime ruky až po predlaktie a poďakujme za získané informácie.

Syndikovať obsah
Podaj dalej